گروه تبلیغاتی پرتوگستر مجری امور چاپی افست، چاپ هدایای تبلیغاتی، غرفه سازی نمایشگاهی و تولید تخصصی سررسید و تقویم و مشاوره تبلیغاتی می باشد.